Elektroniczna skrzynka podawcza to narzędzie pozwalające na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia. W celu dostarczenia dokumentu w formie elektronicznej, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę związaną z MOW Bielice. Po założeniu konta i zalogowaniu się do ePUAP, użytkownik ma dostęp do: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

INSTRUKCJA

 1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, najpierw należy zalogować się do portalu – logowanie
 2. Po poprawnym zalogowaniu należy skorzystać z przygotowanego
  odnośnika › epuap.gov.pl
 3. W wywołanym oknie wybieramy „Załatw sprawę”, po czym nastąpi przekierowanie na stronę internetową obywatel.gov.pl
 4. W polu „Wybierz urząd lub instytucję, do której wysyłasz pismo” należy podać adresata, do którego kierujemy korespondencję, w tym przypadku wystarczy skopiować i wkleić nazwę:
  MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY BIELICE
  (88-330 GĘBICE, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE)
 5. Dalej mamy obowiązek wybrania rodzaju pisma oraz opisania sprawy.
 6. Do przygotowanego pisma można dodać załączniki, przy czym maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 500MB. Lista rozszerzeń dodawanych załączników jest dostępna w portalu. W celu wysłania dokumentu do naszej placówki, należy załączyć jego skan.
  Uwaga: Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane i korespondencja nie zostanie dostarczona
 7. Na koniec, po zakończeniu przygotowania pisma należy wybrać opcję „podpisz i wyślij” i dalej wybrać czy dokument ma zostać podpisany „podpisem zaufanym” czy „podpisem kwalifikowanym”. Następnie nastąpi autoryzacja podpisania dokumentu za pomocą kodu autoryzacyjnego poprzez określony kanał komunikacyjny.

Informacje pomocnicze:

 • Nasz identyfikator na platformie ePUAP › MOW_Bielice
 • Nasz profil na platformie ePUAP › epuap.gov.pl
 • Pełna lista punktów potwierdzających profilu zaufany › pz.gov.pl