Od 1.09.2022r jesteśmy uczestnikami programu Laboratoria Przyszłości . Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.  Kwota dofinansowania to 30000zł.
Tutaj będziemy prezentować nasze postępy:

23.09.2022 –  wychowankowie naszego ośrodka mieli pierwsze zajęcia w ramach projektu Labolatoria Przyszłości. Uczniowie zapoznali się ze sprzętem, instrukcją użytkowania oraz zasadami obsługi poszczególnych podzespołów. Obejrzeli też turtorial online z zakresu obsługi drukarki 3D.

27.10.2022 – od momentu rozpoczęcia projektu w naszym ośrodku, wychowankowie aktywnie korzystają z pozyskanego sprzętu. Poniżej przedstawiamy realizację zajęć politechnicznych.