Jest propozycją zintensyfikowania oddziaływań wychowawczo – terapeutycznych, w zakresie przygotowania wychowanków placówki resocjalizacyjnej do funkcjonowania w roli ojca. Głównym celem programu „ Świadome ojcostwo” jest przygotowanie wychowanków do ojcostwa poprzez wykształcenie podstawowych kompetencji do opieki i wychowania małego dziecka, zapewnienia mu bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą. Nabycie przez wychowanków podstawowych umiejętności związanych z opieką nad małym dzieckiem, wykształcenie umiejętności rozpoznawania potrzeb dziecka i adekwatnego na nie reagowania, uwrażliwienie na rozpoznawanie zagrożeń i ochronę dzieci przed przemocą, modelowanie zachowań ochraniających dzieci, rozwijanie zdolności do empatii i nawiązywania więzi z dzieckiem, podniesienie poczucia własnej wartości wychowanków poprzez nabycie nowych umiejętności praktycznych oraz zwiększenie świadomości w zakresie ochrony praw dziecka.