Pomimo epidemii wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach pod czujnym okiem opiekunów już od kilku dni przygotowywali się do obchodów kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na obchody złożyło się wiele działań.

Był to konkurs plastyczny ,,Niepodległa-pamiętamy” zorganizowany przez p. Romę Nowińską, w którym podopieczni zaprezentowali symbole narodowe, wydarzenia i postaci związane z walką o wolność. Na zajęciach kulinarnych wychowankowie wraz z prowadzącą p. Arletą Jóźwiak przygotowali biało-czerwone ciasteczka tzw. ,,narodówki” dla całej społeczności ,,mowowskiej”. Była to promocja nowoczesnego patriotyzmu. Z kolei p. Konrad Szydzik zorganizował lekcję historii ,,Drogi do niepodległości”, podczas której wychowankowie przypomnieli sobie oraz pogłębili wiadomości dotyczące wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem niepodległości. Utrwalili sobie informacje o rozbiorach Polski, o walce o niepodległość, Józefie Piłsudskim oraz o Legionach Polskich. Lekcja ta zakończyła się konkursem wiedzy związanej z tematyką dotyczącą odzyskania niepodległości. Zwieńczeniem tych wszystkich działań było przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła do hymnu” i wspólne odśpiewanie  czterech zwrotek  ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów.

To był ważny czas przygotowań i  obchodów Narodowego Święta, który pokazał, iż w tym trudnym czasie epidemii  pamiętamy o Ojczyźnie, odnosimy się z szacunkiem do symboli narodowych i jesteśmy wdzięczni bohaterom za heroiczną walkę w obronie niepodległości.