6 czerwca 2019 r. w  odbył się VI Dzień Profilaktyki i Bezpieczeństwa, pod hasłem „Stop mowie nienawiści”.  Przybyły drużyny z ZPS w Szerzawach, MOW w Strzelnie, ZS w Bielicach i Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą w Strzelnie. Drużyny rywalizowały w zawodach sportowych, brały udział w teście na temat bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyki uzależnień i w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Mogilnie. Turniej wygrał MOW w Bielicach, drugie miejsce zajął MOW ze Strzelna, a trzecie ZPS z Szerzaw. Uczestnicy wygrali atrakcyjne nagrody. Wszyscy obecni na tej imprezie wzięli udział w licznych atrakcjach, np. w pokazie ratowniczo-gaśniczym, zorganizowanym przez drużynę OSP, działającą przy naszym ośrodku. Z wydarzenia powstanie video-relacja.