,,Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia”
Wychowankowie wraz z opiekunem przygotowali kartki świąteczne, które rozesłano przyjaciołom naszej placówki.