27 września dokonano wyboru przewodniczącego wychowanków. Uczniowie w tajnym głosowaniu typowali spośród 5 wychowanków. Największą ilość głosów otrzymał Michał B. Wybory prowadziła Pani Magda i Pan Paweł.