Oto zdjęcia z zajęć porządkowych na boisku szkolnym w ramach zajęć rewalidacji.
Opiekunowie: pani Roma i pani Karolina.