Celem tych zajęć jest:

– ukazywanie wychowankom szerokiej gamy propozycji na spędzanie czasu wolnego,

– propagowanie zachowań proekologicznych,

– niwelowanie zjawisk patologii społecznej,

– kształtowanie nawyku aktywnego trybu życia z wykorzystaniem różnego rodzaju typem sportu,

– wdrażanie zasady „fair play” w czasie gier i zabaw sportowych,

– kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości wychowanków poprzez uprawianie różnego rodzaju dyscyplin sportowych.

 

Najczęściej wykonywane są zajęcia sportowe na boisku szkolnym z uwagi na popyt samych podopiecznych. Aktywność fizyczna pozwala chłopcom rozładować negatywne emocje i agresję względem kolegów, jak i samych siebie, dodatkowo odkrywają w sobie nowe talenty, co z kolei wpływa na ich chęci zmiany własnego życia. Choć na chwilę udaje im się zapomnieć o istniejących problemach oraz o tęsknocie za domem rodzinnym. Przebywanie na świeżym powietrzu bardzo dobrze wpływa na ich organizm i wiąże się                    z odpowiednim dotlenieniem mózgu, co jest niezwykle ważną kwestią w dolegliwości wychowanków.

Efekty wychowawcze wynikające z uczestniczenia przez młodzież w wielomiesięcznych treningach sportowych, można podzielić na trzy grupy:

– rozwój psychologiczny, intelektualny i biologiczno-zdrowotny;

– powstanie nowych parametrów „Ja” społecznego;

– urealnienie możliwości projektowania przyszłości wychowanków i osiąganie przez nich nowych kompetencji tożsamościowych. W celu zwiększenia intensywności zajęć sportowych a w szczególności zwiększenia umiejętności piłkarskich wychowankowie MOW Bielice zostali podopiecznymi Fundacji Lotto „Milion marzeń”.