Kółko teatralne

   Zajęcia teatralne są metodą pracy, która ma ogromne walory terapeutyczne. Podopieczni biorąc udział w próbach i przedstawieniach poznają samych siebie, swoje możliwości, oswajają  się z innymi, nabierają  zaufania do nauczyciela i rówieśników. Korzyści z udziału w takich zajęciach są następujące:

  • Dają możliwości kreowania „tu” i „teraz” pełnej improwizacji, spontaniczności, odkrywają  wewnętrzny świat i potrzeby wychowanka,
  • Dają możliwość zapomnienia o swoich kłopotach,
  • Zmniejszają lub eliminują agresję, cynizm, brak empatii,
  • Pozwalają i uczą komunikować się z podopiecznymi,
  • Oddziałują na całą osobowość,
  • Umożliwiają wyrażanie takich emocji jak: strach, złość, zmieszanie, smutek,
  • Pozwalają wyrazić pragnienia i marzenia nieletniego,
  • Wspomagają rozwój empatii,
  • Wyciszają wychowanków nadpobudliwych, koncentrują uwagę.

   Kółko teatralne prowadzą: wychowawczyni Karolina Pietryk, bibliotekarka Anna Stachowiak, psycholog Tomasz Król, pedagog Maciej Herwart. 

Komentowanie jest wyłączone