„Wiedza kluczem do sukcesu”

logo_efs_kapital_ludzki_color

Projekt pn. „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowany przez Powiat Mogileński w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnika projektu

formularz zgloszeniowy

oswiadczenie ochrona danych os. NOWE od 2012 r

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Rok szkolny dobiegł końca. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/2014 zostały wręczone nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywną pracę w Ośrodku oraz  poza nim. Gośćmi honorowymi byli pan Starosta Tomasz Barczak oraz Naczelnik Wydziału Oświaty pan Andrzej Konieczka. Na zakończenie uroczystości pożegnania roku szkolnego rozegrany …

Continue reading

Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Rysiówka”

W dniu 20.06.2014r. odbyła się wycieczka do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Rysiówka”. Uczniowie z zainteresowaniem brali udział w zajęciach ekologicznych. Taka forma zajęć jest bardzo ciekawa i pozwala poszerzyć wiedzę na temat przyrody i naturalnego środowiska. Wycieczkę zorganizowały panie: Kamila Skowrońska i Dorota Andrzejkiewicz.