Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach pełni funkcje resocjalizacyjną, edukacyjną i wychowawczą. Do zadań tej placówki należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

 Ośrodek jest przeznaczony dla chłopców niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji oraz rewalidacji. Docelowo w ośrodku może przebywać 30 wychowanków. Dyrektorm placówki jest pani Anna Konieczka. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Mogilnie.

trampolina-logo-funduszu1

Projekt unijny 

„Trampolina” nr RPKP.09.02.02-04-0001/16

 plakat

Dokumenty rekrutacyjne:

POBIERZ

regulamin-rekrutacji-mow_mos

ankieta-rekrutacyjna-do-udzialu-w-projekcie

dane-uczestnika-2016

deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie

oswiadczenie-uczestnika-projektu

umowa-uczestnictwa-w-projekcie