„Wiedza kluczem do sukcesu”

logo_efs_kapital_ludzki_color

Projekt pn. „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowany przez Powiat Mogileński w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnika projektu

formularz zgloszeniowy

oswiadczenie ochrona danych os. NOWE od 2012 r

Konkurs „Skąd nasz ród”

Dnia 16.12.2014r. w naszym Ośrodku odbył się po raz kolejny konkurs „Skąd nasz ród” przeprowadzony przez pracowników Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia z Kruszwicy. Do konkursu przystąpiło 11 wychowanków. Pierwsze miejsce zajął: Maksymilian Rybak, drugie Karol Horbatiuk, a trzecie Damian Marczak zdobywając  cenne nagrody. Po przeprowadzonym konkursie pracownicy NPT zaprosili wszystkich wychowanków …

Continue reading

Zbieramy zużyte baterie

Szkoła Podstawowa w Bielicach wzięła udział w konkursie „Zbieramy zużyte baterie” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zebraliśmy 219 kg zużytych baterii i akumulatorów, dzięki czemu zajęliśmy I miejsce w kategorii Szkół Podstawowych. Koordynatorami przedsięwzięcia w naszej placówce były Anna Bartecka oraz Agnieszka Wąśniewska.