Klauzula informacyjna do pobrania     <—– proszę kliknąć w link.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z siedzibą w Bielicach; 88-330 Gębice; tel.: 52 302 55 63 reprezentowany przez dyrektora tej placówki;
  2. został powołany inspektor ochrony danych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach; tel.: 52 318 03 04;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania zadań statutowych placówki;
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych (w tym w Państwie Trzecim) w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w większości przypadków warunkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne i zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/-y;
  9. dane osobowe przetwarzane prze administratora na podstawie rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.