Kinezjologia Edukacyjna

  Kinezjologia Edukacyjna jest metodą służącą odkrywaniu nowych, własnych możliwości oraz efektywnych sposobów używania zmysłów i ruchów całego ciała w poznawaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji. Służy także poprawie funkcjonowania w codziennym życiu. Jej twórcą jest Paul Dennison, pedagog i psycholog.

  Kinezjologia Edukacyjna stanowi nową gałąź wiedzy holistycznej. Metoda ta służy głębszemu poznaniu siebie, pozwala rozwinąć i wyzwolić indywidualne oraz zespołowe możliwości twórcze. Sprzyja także wykształceniu umiejętności komunikacji w relacjach interpersonalnych. Dąży do integracji ciała i umysłu oraz harmonijnej współpracy obu półkul mózgowych (Hannaford, 1998).

  Na co dzień każdy człowiek używa tylko niewielkiej części swojego „biokomputera” – mózgu. Ograniczenia te, nazwane blokadami, prawdopodobnie stwarzamy sobie sami w wyniku nadmiernego stresu, jaki przeżywamy w ciągu naszego życia. Dzięki tej metodzie można zmniejszyć napięcia jakie powoduje nadmierny stres. Ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej wspomagają uczenie się i wykorzystywane są podczas zajęć z rewalidacji i socjoterapii. Przyczyniają się także do poprawy ogólnego stanu zdrowia.

Literatura:
Hannaford C. (1988): Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy Kinezjologii Edukacyjnej. Wyd. Medyk, Warszawa.

Komentowanie jest wyłączone