Biblioterapia to zamierzone działanie przy wykorzystaniu książki lub innych materiałów nie drukowanych (obrazów, filmów), zmierzające do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych.

Biblioterapia stosowana w resocjalizacji ma na celu wygaszenie szkodliwie społecznych odruchów warunkowych, eliminowanie zachowań agresywnych, wytworzenie w ich miejsce nowych społecznie akceptowanych zachowań. Odpowiednio dobrana książka wskazuje sposoby radzenia sobie z problemami nurtującymi młodzież, wskazuje pozytywne wzorce do naśladowania, pozwala na identyfikowanie się z bohaterem.