Głównym zadaniem edukacji ekologicznej uczniów jest rozwijanie kompetencji proekologicznych młodzieży w celu wychowania ludzi odpowiedzialnych za stan środowiska. Dużej troski wymaga właściwe organizowanie sytuacji dydaktycznych pozwalających na to aby uczeń miał możliwość obserwacji pozytywnych i negatywnych skutków ingerencji człowieka w środowisko społeczno – przyrodnicze i był świadomy swych działań na rzecz ochrony środowiska. Edukacja ekologiczna jest zatem dobrą okazją do stworzenia sytuacji dydaktycznych pozwalających na to, aby młodzież miała możliwość  obserwacji, integracji w środowisko społeczno – przyrodnicze i była świadoma, swych działań na rzecz ochrony środowiska.