Jest to metoda służącą odkrywaniu nowych, własnych możliwości oraz efektywnych sposobów używania zmysłów i ruchów całego ciała w poznawaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji. Służy także poprawie funkcjonowania w codziennym życiu. Jej twórcą jest Paul Dennison, pedagog i psycholog. Kinezjologia Edukacyjna stanowi nową gałąź wiedzy holistycznej. Metoda ta służy głębszemu poznaniu siebie, pozwala rozwinąć i wyzwolić indywidualne oraz zespołowe możliwości twórcze. Sprzyja także wykształceniu umiejętności komunikacji w relacjach interpersonalnych. Dąży do integracji ciała i umysłu oraz harmonijnej współpracy obu półkul mózgowych.  
           Dzięki tej metodzie można zmniejszyć napięcia jakie powoduje nadmierny stres. Ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej wspomagają uczenie się. Przyczyniają się także do poprawy ogólnego stanu zdrowia.