Ta forma zajęć dodatkowych ma na celu pogłębianie wiedzy szkolnej z zakresu informatyki i wdrażanie uczniów w nowoczesne środki komunikowania się                             i zdobywania wiedzy. Należy dbać o to, by wychowankowie mimo przebywania                      w Ośrodku mieli kontakt ze światem zewnętrznym i by byli na bieżąco z postępującą techniką, co ułatwi im dalsze życie w społeczeństwie.

Zajęcia każdorazowo odbywają się pod czujnym nadzorem opiekunów, by uchronić młodzież przed tzw. „ciemną stroną Internetu”. Dodatkowo następuje uświadamianie uczniów po co jest Internet i jak mądrze z niego korzystać.