Stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu dzieci i młodzieży w szkole. Samorząd to nie tylko forma stowarzyszenia się, ale przede wszystkim metoda wychowawcza. Umożliwienie uczniom samorządnego działania może przynieść istotne korzyści wychowawcze, bezpośrednie lub pośrednie, stanowiące cele wychowania uspołecznionego, m.in. ukształtowanie w uczniach postaw świadczących o gotowości do zachowań prospołecznych, bezinteresownych świadczeń i pracy dla innych ludzi, kształtowanie charakteru, obowiązkowości, punktualności, odpowiedzialności, rzetelności, pracowitości, zaradności.