W czasie zajęć praktycznych młodzież zdobywa doświadczenie, jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia życia, klęsk żywiołowych. Wszystkie tematy poruszane na zajęciach teoretycznych  są rozszerzane i doskonalone w czasie zajęć praktycznych, gdzie chłopcy nie tylko uczą się jak postępować w danej sytuacji, ale i poprawiają swoją kondycję fizyczną. Dzięki zawodom strażackim mają możliwość nauczenia się zdrowej rywalizacji, dążenia do celu ciężką pracą oraz tolerancji dla innych (integracja). Zajęcia ukazują różne sytuacje życiowe, w których wychowanek będzie umiał bez problemu odnaleźć się już jako samodzielny człowiek po wyjściu z ośrodka. Pokazanie słabych stron innych ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy, uświadamiają chłopcom, że są potrzebni i robią coś społecznie dobrego, każdy ma swoje słabsze strony i każdy może potrzebować pomocy.    W ten sposób młodzież dostrzega swoje dobre cechy, podnosi swoje poczucie wartości.