Jest to jedna z najnowocześniejszych metod pracy terapeutycznej wykorzystująca wiedzę z zakresu informatyki, psychologii, medycyny i biologii. Biofeedback został wynaleziony w Stanach Zjednoczonych przez naukowców Ośrodka Treningowego dla Astronautów (NASA).

Metoda ta jest niezwykle pomocna w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, dodatkowo nieznacznie upośledzoną, tak jak to jest w przypadku podopiecznych MOW                   w Bielicach. Aczkolwiek metoda ta może być stosowana z powodzeniem zarówno                 u osób chorych jak i zdrowych, gdyż zwiększa optymalizację funkcji mózgu.

Wpływa na procesy poznawcze, poprawia koncentracje, zwiększa samokontrolę, minimalizuje stres i odpręża. Ponadto odnotowano również korzystny wpływ tejże terapii na układ immunologiczny oraz na zwolnienie procesów starzenia się organizmu.

Do celów ogólnych projektu zalicza się:

– wyciszenie psychiczne i emocjonalne,

– nabycie umiejętności relaksowania się,

– poprawa stanu zdrowia psychicznego,

– nabycie umiejętności panowania nad swymi emocjami,

– synchronizacja półkul mózgowych,

– zwiększenie możliwości umysłu.

 

Natomiast celami szczegółowymi w metodzie są:

– poprawa pamięci,

– lepsza koncentracja,

– sprawniejsze myślenie,

-podniesienie samooceny,

– większa kreatywność,

– uwolnienie się od lęków i stresu,

– poprawa samopoczucia i nastoju,

– głębsze i spokojniejsze oddychanie,

– lepsze wyniki w nauce.