W naszej placówce zapewniamy opiekę logopedyczną uczniom z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Każde dziecko uczęszcza na zajęcia indywidualnie, co niewątpliwie przyczynia się do większych postępów w terapii. Zajęcia logopedyczne obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. W trakcie terapii logopedycznej poza ćwiczeniami wspomagającymi artykulację, ćwiczeniami oddechowymi, wykonujemy ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój młodzieży, ułatwiające zarówno mówienie, jak i czytanie oraz pisanie. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Kompleksowa terapia logopedyczna pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy, ułatwia młodemu człowiekowi funkcjonowanie w  grupie i środowisku rodzinnym.