29 października w placówce przeprowadzona została próbna ewakuacja budynku, podczas której odbyła się pogadanka na temat możliwych zagrożeń oraz ewakuacji podczas przerwy i pobytu w internacie.