Nasi wychowankowie brali udział w społecznej akcji sadzenia lasu pt „ Łączą nas drzewa” we współpracy z Nadleśnictwo Miradz, Lasy Państwowe