W minionym tygodniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach odbył się konkurs zwieńczający realizowany w szkole projekt czytelniczy. Przez kilka tygodni wychowankowie w ramach edukacji bibliotecznej i polonistycznej odbyli szereg zajęć dotyczących znajomości słowników i encyklopedii. Chłopcy utrwalili również wiedzę z omawianych lektur. Na zakończenie projektu wychowankowie przystąpili do konkursu plastycznego – wykonali plakaty pod nazwą „Biblioteka przyszłości”. W tej konkurencji najlepszy okazał się Filip F., drugie miejsce zajął Mikołaj K., trzecie Maciej K. Wychowankowie wzięli też udział w interaktywnym quizie dotyczącym omawianych zagadnień. Była to innowacyjna forma rywalizacji w naszym ośrodku – konkurs odbył się w formule online. Pierwsze miejsce zajął Mateusz W., drugie Kevin S., a trzecie równorzędnie Kamil H., Piotr J. i Kewin B. Opiekę nad projektem sprawowały pani Anna Stachowiak i pani Katarzyna Barczak.