Świąteczne tradycje kulinarne podczas unijnych zajęć  z opiekunem projektu „Wykluczenie nie ma MOWy”