Kreatywnością wykazali się, uczniowie klasy I branżowej.