Tak było podczas akcji ,,Myślę więc nie śmiecę,,.

W ramach tej akcji nasi uczniowie sprzątali i zbierali śmieci na terenie Bielic. Zebrane śmieci zostały posegregowane i umieszczone w odpowiednich pojemnikach na odpady. Koordynatorem akcji była Pani Roma i Pani Karolina.